SEMROM Muntenia SA

Preluare, procesare, tratare, ambalare şi comercializare de:
Semrom Muntenia seminţe de cereale (grau, orz, orzoaica)
Semrom Muntenia plante tehnice (floarea soarelui, soia)
Semrom Muntenia plante furajere (ovaz, mazare,lucerna)
 
 
 
 
 
 

complex agromec Informatii generale

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, Bucureşti
Nr. ORC J40/895/1991
C.U.I. RO 351290
Capital social subscris şi vărsat: 29.748.785 lei
Numar de actiuni: 11.899.514
Valoare nominala/actiune: 2,50 LEI
Tip societate: Societate deschisa -simbol SEOM

Tel: 021.322.54.80; 021.323.01.63
Tel şi fax: 0374.754.997Situatii financiare individuale 31.12.2018

Raportul anual al Consiliului de Administratie 2018

Raportul auditorului

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Convocator al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA SA

DESPRE NOI 


             S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/895/1991 şi are codul unic de înregistrare RO 351290.
            Capitalul social subscris şi vărsat este de 29.748.785 lei şi corespunde unui număr de 11.899.514 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei. Acţiunile S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. se tranzacţionează pe Bursa de Valori Bucureşti  - XMBS.
            Societatea are un număr de 280 salariaţi şi realizează anual o cifră de afaceri de 5-6 mil. euro, principalul obiect de activitate constând în preluarea, procesarea, tratarea, ambalarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi plante furajere.
            Obiectivul vizat de societatea noastră este acela de a furniza agricultorilor sămânţă de cea mai bună calitate, în acest fel asigurându-le acestora posibilitatea obţinerii unui randament ridicat la hectar.
            S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. are capacitatea de a prelucra sămânţă pentru necesarul intern cât şi pentru export la parametrii de calitate ceruţi de standardele legislaţiei române în vigoare, precum şi cele ale Comunităţii Europene.
            Cu dotarea tehnică de care dispune, în spaţiile ce le deţine şi cu staţiile de seminţe existente în funcţiune,poate prelucra şi comercializa cca 50.000 to seminţe grâu şi orz, peste 8.000 to seminţe de porumb, peste 3.000 to seminţe de floarea soarelui şi alte importante cantităţi de seminţe din alte specii (lucernă, mazăre, ovăz, soia, rapiţă, coriandru, muştar, etc.).
            Societatea este preocupată în permanenţă de modernizarea bazei tehnico-materiale care constă atât în consolidarea şi reamenajarea staţiilor existente cât şi în retehnologizare prin dotarea cu utilaje noi, performante, cu randament mare în exploatare şi care asigură parametrii de calitate ceruţi de standardele europene.
            Asigurăm clienţii noştri că le vom presta cu promptitudine servicii de calitate şi că sămânţa prelucrată în sistemul SEMROM MUNTENIA va fi la standarde europene.

 
 
Complexe agromec semrom

1. COMPLEX AGROSEM BRAILA
Soseaua Baldovinesti nr. 22, Braila

2. COMPLEX AGROSEM BUZAU
Str. Aurel Vlaicu nr. 6, Buzau

3. COMPLEX AGROSEM CALARASI
Str. Garii nr. 6, Calarasi

4. COMPLEX AGROSEM CONSTANTA
Str. Interioara nr. 3, Constanta

5. COMPLEX AGROSEM DAMBOVITA
Str. Libertatii nr. 15, Gaesti

6. COMPLEX AGROSEM GIURGIU
Comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

7. COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
Sos. Amara nr. 2, Slobozia

8. COMPLEX AGROSEM TECUCI
Str. Vasile Conta nr. 28, Tecuci

9. COMPLEX AGROSEM TULCEA
Loc. Cataloi, com. Frecatei, jud. Tulcea

10. COMPLEX AGROSEM URZICENI
Str. Garii nr. 2, Urziceni

 
 
 Copyright © 2008 SEMROM MUNTENIA S.A. Web Design by Wizart Studios