SEMROM Muntenia SA

Preluare, procesare, tratare, ambalare şi comercializare de:
Semrom Muntenia seminţe de cereale (grau, orz, orzoaica)
Semrom Muntenia plante tehnice (floarea soarelui, soia)
Semrom Muntenia plante furajere (ovaz, mazare,lucerna)
 
 
 
 
 
 

complex agromec Informatii generale

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, Bucureşti
Nr. ORC J40/895/1991
C.U.I. RO 351290
Capital social subscris şi vărsat: 29.748.785 lei
Numar de actiuni: 11.899.514
Valoare nominala/actiune: 2,50 LEI
Tip societate: Societate deschisa -simbol SEOM

Tel: 021.322.54.80; 021.323.01.63
Tel şi fax: 0374.754.997Situatii financiare individuale 31.12.2018

Raportul anual al Consiliului de Administratie 2018

Raportul auditorului

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Convocator al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA SA

COMPLEXE


Brăila
Buzău
Călăraşi
Constanţa
Dāmboviţa
Giurgiu
Slobozia
Tecuci
Tulcea
Urziceni

  Complexul Agrosem Brăila

 - adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila
 - tel: 0239.619.034
 - fax: 0239.619.034

     Complexul Agrosem Brăila este una dintre principalele sucursale ale S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
     Activitatea acestuia se desfăşoară în 2 puncte de lucru
     - Staţia de seminţe din şos. Baldovineşti nr. 22, Brăila;
     - Staţia de Uscare, Condiţionare Porumb Sămânţă (SUCP) din loc. Vădeni.
     Baza tehnico-materială a fost modernizată în ultimii ani astfel încât se pot pregăti în condiţii tehnice cerute de legislaţia în vigoare peste 10.000 to sămânţă grâu şi orz, peste 1.000 to seminţe floarea soarelui precum şi cantităţi importante din alte specii.
     Uscătoarele mobile de cereale pot asigura uscarea unor cantităţi importante de rapiţă, soia, orez, etc.
     SUCP Vădeni funcţionează cu ambele linii de prelucrare porumb modernizate, cu o capacitate de 4 – 5.000 to sămânţă procesată. 
 
Complexe agromec semrom

1. COMPLEX AGROSEM BRAILA
Soseaua Baldovinesti nr. 22, Braila

2. COMPLEX AGROSEM BUZAU
Str. Aurel Vlaicu nr. 6, Buzau

3. COMPLEX AGROSEM CALARASI
Str. Garii nr. 6, Calarasi

4. COMPLEX AGROSEM CONSTANTA
Str. Interioara nr. 3, Constanta

5. COMPLEX AGROSEM DAMBOVITA
Str. Libertatii nr. 15, Gaesti

6. COMPLEX AGROSEM GIURGIU
Comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

7. COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
Sos. Amara nr. 2, Slobozia

8. COMPLEX AGROSEM TECUCI
Str. Vasile Conta nr. 28, Tecuci

9. COMPLEX AGROSEM TULCEA
Loc. Cataloi, com. Frecatei, jud. Tulcea

10. COMPLEX AGROSEM URZICENI
Str. Garii nr. 2, Urziceni

 
 
 Copyright © 2008 SEMROM MUNTENIA S.A. Web Design by Wizart Studios